Kibocsátók listája

Kibocsátók listája

Kibocsátók listája

Kibocsátó neve Ágazata Kibocsátott értékpapírok száma
"Adria" magy. tengeri hajózási részv.-t. Közlekedési vállalatok 1
"Apolló" kőolajfinomító-gyár részvénytársaság Olajművek 1
"Athenaeum" irodalmi és nyomdai r.-t. Könyvnyomdák 1
"Atlantica Trust" r.-t. Különféle vállalatok 1
"Atlantica" tengerhajózási r.-t. Közlekedési vállalatok 3
"Chinoin" gyógysz. és vegy. termékek gyára r.-t. Vegyipari vállalatok 2
"Corvin" vasöntöde és gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
"Cyklop" építő r.-t. Bányák és téglagyárak 1
"Danica" vegyiipar r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Egisz" egyesitett gyógyfürdők, ingatlan és szálló r.-t. Szállodák és gyógyfürdők 1
"Flóra" első magyar stearingyertya- és szappangyár r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Fonciére" általános biztosító intézet Biztosító társaságok 2
"Globus" nyomdai műintézet r.-t. Könyvnyomdák 1
"Hermes" magy. által. váltóüzlet r.-t. Bankok 1
"Hungária" árpagyöngy-gyár Különféle vállalatok 1
"Hungária" vegyi- és kohóművek r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Hygieia" fémipar részv.-társ. Különféle vállalatok 1
"István" téglagyár részvénytársaság Bányák és téglagyárak 1
"Klotild" első magyar vegyiipar r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Klotild" első magyar vegyipar és "Acetic" vegyi müvek egyesített r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Könyves Kálmán" m. ir. és könyvk. r.-t. Könyvnyomdák 3
"Kosmos" műintézet Könyvnyomdák 1
"Kühne" mezőgazdasági gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
"Labor" gyógyszer- és vegyészeti gyár r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Mercur" váltóüzleti részvénytársaság Bankok 3
"Metallochemia" kohászati, vegyipari és fém-kereskedelmi r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
"Nagybátony-Ujlaki" egyesült iparművek r.-t. Bányák és téglagyárak 1
"Nemzeti" balesetbiztosító részvénytársaság Biztosító társaságok 2
"Nicholson"-gépgyár részv.-társ. Vasművek és gépgyárak 1
"Nova" közlekedési és ipari r.-t Közlekedési vállalatok 1
"Óceán" magy. konzervgyár és keresk. r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
"Ofa" Holzindustrie A.-G. Faipari vállalatok 1
"Országgy. Értesítő" kő- és könyvnyomda Könyvnyomdák 1
"Pallas" irodalmi és nyomdai részvénytársaság Könyvnyomdák 1
"Pannónia" sörfőzö r.-t. Pécsett Sörgyárak és szeszipari vállalatok 2
"Pharmacia" gyógyszer- és vegyészeti gyár r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Phöbus" villamos vállalatok részv.-társ. Gáz- és villamossági vállalatok 1
"Star" filmgyár és filmkereskedelmi r.-t Különféle vállalatok 2
"Szikra" magyar gyujtógyárak r.-t. Vegyipari vállalatok 1
"Törekvés" takarékpénztár r.-t. Takarékpénztárak 1
"Turul" cipőgyár részvénytársaság Különféle vállalatok 1
"Turul" cipőgyár részvénytársaság, Temesvár Különféle vállalatok 1
"Unio" színház üzem és színházépítő részvénytársaság Különféle vállalatok 1
"Union" gőzmalom részvénytársaság Gőzmalmok 1
"Vulkán" gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
A pesti pénzv.-ház társulat Bankok 1
Agrár- és kereskedelmi bank Bankok 1
Alföld-fiumei vasút Közlekedési vállalatok 1
Allgemeine Verkehrsbank Bankok 1
Által. magy. municipális hitelintézet Bankok 1
Általános budai polgári takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Általános faipari és fakereskedelmi r.-t. Faipari vállalatok 1
Általános gázizzófény és villamossági r.-t Gáz- és villamossági vállalatok 1
Általános iparbank részvénytársaság Bankok 1
Általános osztrák-magyar légszesz-társulat Gáz- és villamossági vállalatok 1
Általános waggonkölcsönző-társulat Különféle vállalatok 2
Aluminiumérc-bánya és ipar r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Angol-magyar bank r.-t. Bankok 4
Angol-osztrák bank Bankok 1
Arad-Körösvölgvi-vasut Közlekedési vállalatok 1
Aradi és Csanádi egyesült vasút r.-t. törzs.-r. Közlekedési vállalatok 1
Aradi gőzmalom Gőzmalmok 1
Árpád malom Gőzmalmok 1
Asphalt- és kátrányipar r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Atlas viszontbiztositó Biztosító társaságok 1
Austria Vereinigte Emaillierwerke, Lampen- und Metallwarenfabriken A.-G. Közlekedési vállalatok 1
Autotaxi Bpesti Automobil Közlekedési r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Back Bernát fiai szegedi gőzmalma és vizvez. r.-t Gőzmalmok 1
Bács-barcsi vasút 1
Bács-bodrogmegyei helyi érdekű vasút elsőbbségi részvény Közlekedési vállalatok 1
Baja-Zombor-Ujvidéki helyi érdekű vasút r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság Közlekedési vállalatok 1
Bánáti keresk. és iparbank Bankok 1
Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t. Különféle vállalatok 1
Bányagépek és mechanikai szállítóberendezések gyára r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Baranyai takarék- és hitelbank Bankok 1
Barcs-Pakráci vasút Közlekedési vállalatok 1
Bárdi József automobil-részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Baróti szeszfinomitó, cognac- és likőrgyár r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 2
Báttaszék- lombovár-zákányi vasút Közlekedési vállalatok 1
Bauxit Trust A.-G., Zürich Bányák és téglagyárak 1
Bécsi biztosító társaság Biztosító társaságok 1
Bécsi élet- és járadék-biztosító intézet Biztosító társaságok 1
Belvárosi takarékpénztár r.-t. Takarékpénztárak 1
Beocsini cementgyári Unio r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Beszterce-Naszódi faipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Bihar-Szilágyi olajipar részvénytársaság Olajművek 1
Bihari kereskedelmi ipar- és terménybank Bankok 1
Birodalmi tiszti egylet mint hitelintézet Bankok 1
Blum-féle gőzmalom Gőzmalmok 1
Bóni gyártelep és mezőgazdasági r.-t Különféle vállalatok 2
Bőripari r.-t. Győr Különféle vállalatok 1
Borsod-Miskolci és Debreceni István gőzmalom r.-t Gőzmalmok 2
Borsodi szénbányák r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Bosnyák hercegovinai szab. országos bank r.-t. Bankok 1
Bpest székesfővárosi községi tak. r.-t. Takarékpénztárak 2
Bpest-szentlőrinci és tatai cs. és tgyár Bányák és téglagyárak 1
Bpest-újpest-rákosp. vili. közúti vasút r.-t. 1
Brassói bánya- és kohóegylet r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Brassói cellulose-gyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Buda-Ó-Budai népbank Bankok 1
Budai általános takarékpénztár részvénytársaság Takarékpénztárak 1
Budai gyártelep Gőzmalmok 1
Budai hegyi-pálya Közlekedési vállalatok 1
Budai kereskedelmi és iparbank Bankok 1
Budai közúti vaspálya társaság Közlekedési vállalatok 1
Budapest III. kerületi takarékpénztár Takarékpénztárak 2
Budapest VIII., IX., X. ker. takarékpénztár r.-t. Takarékpénztárak 1
Budapest-Erzsébetvárosi bank r.-t. Bankok 1
Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Budapest-Lipótvárosi takarékpénztár r.-t Takarékpénztárak 1
Budapest-pécsi vasút Közlekedési vállalatok 1
Budapest-szentlőrinci és tatai cserép- és téglagyár Bányák és téglagyárak 1
Budapest-szentlőrinci h. é. villamos vasút részvénytárs. Közlekedési vállalatok 2
Budapest-szentlőrinci téglagyár Bányák és téglagyárak 2
Budapest-újpest-rákospalotai villamos közúti vasút r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Budapesti alagút-társulat Közlekedési vállalatok 1
Budapesti általános villamossági részv.-társ. Különféle vállalatok 1
Budapesti átalános hitelegylet Bankok 1
Budapesti bank részvénytársaság Bankok 1
Budapesti Bankegyesület r. t. Bankok 1
Budapesti giró- és pénztár-egylet Bankok 1
Budapesti iparbank r.-t. Bankok 2
Budapesti Kézműzeti r. t. Különféle vállalatok 1
Budapesti közúti vaspálya-társaság Közlekedési vállalatok 7
Budapesti lánczhid részvénytársaság Különféle vállalatok 2
Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön r.-t. Takarékpénztárak 2
Budapesti társaskocsi r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Budapesti tégla- és mészégető r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Budapesti villamos városi vasút r.-t. Közlekedési vállalatok 8
Budapesti Zsolnay-féle porczelán-fayencegyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Ceglédi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Cementia Holding A.-G. Bányák és téglagyárak 1
Coburg Fülöp herceg-féle bánya- és kohóművek r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Concordia gőzmalom részvénytársaság Gőzmalmok 3
Corvin filmgyár és filmkereskedelmi r.-t. Különféle vállalatok 1
Csepeli építési anyagok gyára r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Cserzőanyaggyár r.-t. Fiume Faipari vállalatok 2
Cukorgyár r.-t. Veliki-Beckerek Cukorgyárak 1
Czinner és Társa szalámigyár r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Danubius-Schoenichen-Hartm. f. hajógy. Vasművek és gépgyárak 1
Dávid Károly és fia dobozáru- és faanyaglemezgyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Debrecen-derecskei helyi érdekű vasút Közlekedési vállalatok 1
Debrecen-füzesabonyi helyi érdekű vasút Közlekedési vállalatok 1
Debreczen-hajdunánási helyi érdekű vasút Közlekedési vállalatok 1
Debreczeni kereskedelmi bank Bankok 1
Déldunavidéki helyiérdekű vasutak r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Déli Vasút Közlekedési vállalatok 2
Dettai takarék- és hitelegylet Bankok 1
Deutsch nyomda Különféle vállalatok 1
Diana ipari és kereskedelmi r.-t. Vegyipari vállalatok 1
Disconto- és értékpapirbank Bankok 1
Dr. Dorogi és Társai gummigyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Dr. Just-féle izzólámpa és villamossági.r.-t. Gáz- és villamossági vállalatok 1
Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyár r.-t. Vegyipari vállalatok 1
Dr. Lipták és Társa építési és vasipari r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Dr. Wander gyógyszer- és tápszergyár r.-t. Vegyipari vállalatok 1
Dreher-Haggenmacher első magyar részvényserfőződe r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Dunaharaszti faipari és fakereskedelmi r.-t. Faipari vállalatok 1
Dunántúli sertéshizlaló, húsipari és mezőgazdasági r.-t. Különféle vállalatok 1
Effektentreuhandgesellschaft Bankok 1
Egyes, magyarhoni üveggyárak r.-t. Különféle vállalatok 1
Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Egyesült fa és ipar r.-t. Faipari vállalatok 2
Egyesült izzólámpa és villamossági r.-t. Gáz- és villamossági vállalatok 2
Egyesült tégla- és cementgyár r.-t. Bányák és téglagyárak 2
Egyesült wemstadti textilipar r.-t., Brünn Textilipari vállalatok 1
Egyesült wernstadti és győri textilipar r.-t. Különféle vállalatok 1
Első békéscsabai gőzmalom Rosenthal Márton és társa Gőzmalmok 1
Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok r.-t. Gőzmalmok 1
Első budapesti gőzmalom részvénytársaság Gőzmalmok 2
Első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társ. Közlekedési vállalatok 1
Első délszláv gép-, waggon- és hidgyár r.-t Vasművek és gépgyárak 1
Első erdélyi bank Bankok 1
Első gyulai gőzmalom Reisner Ede r.-t. Gőzmalmok 1
Első Horvát-Szlavon cukoripar r.-t. Cukorgyárak 1
Első magyar általános biztosító társaság Biztosító társaságok 1
Első magyar betűöntőde részv.-társ. Különféle vállalatok 1
Első magyar bőrgyár Különféle vállalatok 1
Első magyar gazdasági gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 2
Első magyar gőzhajózási társaság Közlekedési vállalatok 1
Első magyar gyapjúmosó és finomposztógyár r.-t. Textilipari vállalatok 2
Első magyar gyógyintézet Különféle vállalatok 1
Első magyar iparbank Bankok 2
Első magyar Lloyd hajózás Különféle vállalatok 1
Első magyar papiripar r.-t Különféle vállalatok 2
Első magyar petroleumfinomító Különféle vállalatok 1
Első magyar reszvényserfőzöde Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Első magyar rizshántoló- és rizskeményitőgyár r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Első magyar sertéshizlaló r.-t. Különféle vállalatok 1
Első magyar szállítási vállalat r.-t. Különféle vállalatok 1
Első magyar szeszfinomitó Különféle vállalatok 1
Első magyar szövő- és kötőgyár r.-t. Textilipari vállalatok 1
Első magyar üveggyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Első magyar vontató gőzhajózási társaság Közlekedési vállalatok 1
Első pancsovai hengermalom Gőzmalmok 1
Első pesti spodium- és enyvgyár részv.-társ. Vegyipari vállalatok 3
Első temesvári szeszégető- és finomító-r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Első törökszentmiklósi gőzmalom r.-t Gőzmalmok 1
Első újpesti szeszfinomító Különféle vállalatok 1
Erdélyi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Erdélyi vasút Közlekedési vállalatok 1
Erdélyrészi takarékpénztár záloglevélintézet r.-t. Medgyes Bankok 1
Erzsébet-gőzmalom-társaság Gőzmalmok 2
Észak-keleti vasút Közlekedési vállalatok 1
Északi magyar épitőtárs. Különféle vállalatok 1
Északmagyar egyesült kőszénbánya- és iparvállalat Bányák és téglagyárak 1
Esztergom-Szászvári kőszénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 1
F. m. József gőzmalom Gőzmalmok 1
Fabank r.-t. Bankok 1
Fábián-féle vas- és fémárúgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Fatermelő és fakereskedelmi r.-t. Faipari vállalatok 1
Fegyver- és gépgyár részvénytársaság Vasművek és gépgyárak 1
Fejér és Tolna vm. h. é. v. r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Félegyházi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Felföldi József malom Gőzmalmok 1
Felsőmagyarországi bánya- és kohómű r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Felten és Guill. kábel-, sodrony- és sodronyköt. Különféle vállalatok 2
Fémkereskedelmi r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Ferencz- és Józsefvárosi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Fiumei hitelbank Bankok 1
Fiumei rizshántoló- és rizskeményitő-gyár Élelmiszer-vállalatok 1
Földhitelbank r.-t. Bankok 1
Fornérgyár és Keményfatermelő r.-t. Faipari vállalatok 1
Fővárosi bank és váltóüzlet r.-t. Bankok 1
Fővárosi bank-részvény-társaság Bankok 2
Fővárosi Casinoépület Különféle vállalatok 1
Fővárosi nyomda r.-t. Könyvnyomdák 1
Fővárosi sörfőző r.-t. Kőbányán Sörgyárak és szeszipari vállalatok 2
Franczia-magyar bank Bankok 1
Frankl A. Hermann fiai r.-t Vasművek és gépgyárak 1
Franklin-társulat Könyvnyomdák 1
Fruktus gyümölcsértékesítő és szeszfőző r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Ganz és társa villamossági, gép-, waggon- és hajógyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Ganz és társa—Danubius gép-, waggon- és hajógyár Vasművek és gépgyárak 1
Ganz-féle villamossági részv. társ. Vasművek és gépgyárak 1
Gép és vasutfelszerelési gyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Gizella gőzmalom r.-t Gőzmalmok 2
Gödöllői takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Goldberger Sám. F. és fiai r.-t. Textilipari vállalatok 3
Gölnicvölgyi vasút r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Gróf Csáky László Ajax-acélművek r.-t . Vasművek és gépgyárak 1
Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár Különféle vállalatok 1
Gróf Keglevich István utódai cognacgyár r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 2
Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Gschwindt-féle vasöntöde Különféle vállalatok 1
Gutmann S. H. r.-t. Faipari vállalatok 2
Gyógysz vegy. közp. int. Különféle vállalatok 1
Gyógytelep Különféle vállalatok 1
Györ-sopron-ebenfurti vasút Közlekedési vállalatok 1
Győrffy-Wolff fémárúgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Győri szeszgyár és finomító-részv.-társ. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Győri textilművek r.-t. Textilipari vállalatok 1
Hajózálog-társaság Különféle vállalatok 2
Haltenyésztő és halkereskedelmi r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Haltenyésztő részvénytársaság Élelmiszer-vállalatok 1
Hangya ipar r.-t Különféle vállalatok 1
Haza életbiztositó bank Biztosító társaságok 1
Hazai általános biztosító r.-t. Biztosító társaságok 2
Hazai bank-részvénytársaság Bankok 3
Hazai fatermelő r.-t. Faipari vállalatok 3
Hermes magyar általános váltóüzlet r.-t Bankok 1
Hofherr-Schrantz-CIayton-Shuttleworth magyar gépgyári müvek r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Honi faipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Horvát kereskedelmi bank Bankok 1
Horvát leszámítoló bank Bankok 1
Horvát országos bank Bankok 1
Horvát-szlavon országos jelzálogbank Bankok 3
Hungária bank r.-t. Bankok 1
Hungária egyesült gőzmalmok r.-t Gőzmalmok 1
Hungária Jacquard-szövőgyár r.-t. Textilipari vállalatok 1
Hungária nagyszálloda részvénytársaság Szállodák és gyógyfürdők 2
Hunnia biztosító intézet Biztosító társaságok 1
Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t. Különféle vállalatok 2
Jugoszláv bank r.-t. Bankok 1
Jugoszláv union bank Bankok 1
Juta- és kenderipar r.-t. Textilipari vállalatok 1
Kábelgyár részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Kartonnyomó ipar r.-t. Textilipari vállalatok 1
Kassa-Oderbergi vasút Közlekedési vállalatok 1
Kassa-somodi kőszénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Kassa-tornai helyi érd. vasút r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Kassai közúti vasút Közlekedési vállalatok 1
Kaszab-féle csavar- és vasárúgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Kereskedelmi épület Különféle vállalatok 1
Kereskedelmi és szállítási részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Király automobil r-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Király serfőzde r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Király-malom Hedrich és Strauss r.-t Gőzmalmok 1
Kis-Sebesi gránitkőbányák részvénytársaság Bányák és téglagyárak 3
Kisbirtokosok földhitelintézete Bankok 1
Kissüng Rudolf és fia- csillár- és bronzárúgyár r.-t Vasművek és gépgyárak 1
Klein és Fia finom pipereszappan- és illatszergy. r.-t. Vegyipari vállalatok 2
Kőbányai gőztéglagyár társulat Bányák és téglagyárak 1
Kőbányai király serfőző r.-t. Különféle vállalatok 1
Kőbányai polgári serfőző és Szt. István tápszerművek r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 2
Kőbányai polgári serfőző-részv.-társ. Különféle vállalatok 1
Kőbányai takarékpénztár részvénytársaság Takarékpénztárak 1
Körös Belovár Verőce Barcsi h. é. vas. Közlekedési vállalatok 1
Körösbányai erdőipar r.-t. Faipari vállalatok 3
Kőszénb. és téglagy. (Drasche) Különféle vállalatok 1
Kőszénbánya- és téglagyár társulat Pesten Bányák és téglagyárak 1
Központi ipartárs. hitelintézet Bankok 1
Központi kereskedelmi és iparbank r.-t. Bankok 1
Krausz-Moskovits egyesült ipartelepek r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 3
Kronberger-féle faipar r.-t. Faipari vállalatok 2
Kronos nyugdíj- és életbiztosító intézet Biztosító társaságok 1
Különleges építési és faipari r.-t. Faipari vállalatok 1
Kunossy grafikai műintézet r.-t. Könyvnyomdák 1
Lampart Művek r. t. Vasművek és gépgyárak 1
Láng L. gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t. Különféle vállalatok 1
Lechner rákosi téglagyár r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Liget-Szanatórium r.-t. Szállodák és gyógyfürdők 2
Lignum Trust A.-G Faipari vállalatok 1
Lipótvárosi takarék- és hitelegylet Bankok 1
Lloyd bank r.-t. Bankok 1
Lloyd, magyar viszontbiztosító társ. Biztosító társaságok 1
Lonjavölgyi vasút r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Losonczi posztógyár Különféle vállalatok 1
Lujza-gőzmalom részvénytársaság. Gőzmalmok 1
Magnezit-ipar-részvénytársaság Bányák és téglagyárak 1
Magy. gőztégla-, czem.- és gypszgy. r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Magy. országos bank részv.-társ Bankok 1
Magyar acélárugyár részvénytársaság Vasművek és gépgyárak 1
Magyar agrár- és járadékbank r.-t. Bankok 2
Magyar általános bank r.-t. Bankok 1
Magyar általános fatermelő r.-t. Faipari vállalatok 3
Magyar általános földhitelintézet Bankok 1
Magyar általános gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 3
Magyar általános hitelbank Bankok 3
Magyar általános ingatlanbank r.-t. Bankok 2
Magyar általános kőszénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 3
Magyar általános kőszéngyár Különféle vállalatok 1
Magyar általános takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Magyar asphalt részvénytársaság Bányák és téglagyárak 1
Magyar bank és kereskedelmi r.-t. Bankok 3
Magyar cukoripar részvénytársaság Cukorgyárak 3
Magyar erdő és faüzem r.-t. Faipari vállalatok 1
Magyar erdőbirtokosok faértékesítő r.-t. Faipari vállalatok 1
Magyar érték- és iparbank r.-t. Bankok 1
Magyar északi vasút Közlekedési vállalatok 1
Magyar fakereskedők hitelintézete r.-t. Bankok 1
Magyar fegyver- és lőszergyár részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Magyar fém- és lámpaárúgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Magyar földbirtokbank r.-t. Bankok 1
Magyar forgalmi bank r.-t. Bankok 1
Magyar gázizzófény részv.-társ. Gáz- és villamossági vállalatok 1
Magyar hadfelszerelési gyár részv.-társ. Különféle vállalatok 1
Magyar helyi érdekű vasutak részv.-társ. Közlekedési vállalatok 2
Magyar hordógyár Különféle vállalatok 1
Magyar ipar- és kereskedelmi bank r. t. Bankok 2
Magyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaság Biztosító társaságok 1
Magyar jelzáloghitelbank Bankok 5
Magyar keleti tengerhajózási részv.-társ. Közlekedési vállalatok 1
Magyar keleti vasút Közlekedési vállalatok 1
Magyar kender-, len- és jutaipar r.-t. Textilipari vállalatok 2
Magyar keramiai gyár részvénytársaság Bányák és téglagyárak 2
Magyar keresk. hitelbank—Schopper I. G. r.-t. Bankok 1
Magyar kereskedelmi hitelbank r.-t. Bankok 3
Magyar kereskedelmi r. t. Vasművek és gépgyárak 3
Magyar kir. szabadalmazott Osztálysorsjáték r.-t. Bankok 1
Magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytárs. Közlekedési vállalatok 2
Magyar leszámítoló és pénzváltó bank Bankok 3
Magyar Lloyd-Müvek r.-t. Faipari vállalatok 1
Magyar mérleg- és gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 3
Magyar Nemzeti Bank Bankok 1
Magyar nyugoti vasút Közlekedési vállalatok 1
Magyar ólomárúgyár és fémkereskedelmi r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Magyar országos bank r.-t. Bankok 1
Magyar országos központi takarékpénztár Takarékpénztárak 3
Magyar őstermelő r.-t Különféle vállalatok 2
Magyar pamutipar r.-t. Textilipari vállalatok 1
Magyar pénzintézetek központi hitelbankja r.-t. Bankok 3
Magyar repülőgépgyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Magyar rézhengerművek r.-t ezelőtt Chaudoir Gusztáv Vasművek és gépgyárak 1
Magyar ruggyantaárúgyár részv.-társ. Különféle vállalatok 3
Magyar szalámigyár r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Magyar szénkéneggyár r.-t. Vegyipari vállalatok 1
Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja Bankok 2
Magyar telepítő- és parcellázó bank r.-t. Bankok 2
Magyar textilipar részvénytársaság. Különféle vállalatok 1
Magyar tógazdaságok r.-t. Különféle vállalatok 1
Magyar város- és községfejlesztő r.-t. Különféle vállalatok 1
Magyar városi bank részvénytársaság Bankok 1
Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Magyar vegyipari gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Magyar villamossági részvénytársaság Különféle vállalatok 2
Magyar waggon- és gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 2
Magyar-amerikai bank r.-t. Bankok 3
Magyar-amerikai faipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Magyar-belga fémipargyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 2
Magyar-cseh iparbank r.-t. Bankok 1
Magyar-Francia biztosító részv.-társ. Biztosító társaságok 2
Magyar-gácsországi vasút Közlekedési vállalatok 1
Magyar-német bank r.-t. Bankok 2
Magyar-német mezőgazdasági r.-t. Különféle vállalatok 1
Magyar-olasz bank r.-t. Bankok 1
Magyar-svajczi ipargyár Különféle vállalatok 1
Malomsoky József asztalosárúgyár r.-t. Faipari vállalatok 1
Mannesmann-Coburg bánya- és kohóművek r.-t. Vasművek és gépgyárak 2
Máramarosi sóvasút Közlekedési vállalatok 3
Marosvásárh.-szászrég. vasút Közlekedési vállalatok 1
Marosvásárhelyi kőolajfinomitó gyár r.-t. Olajművek 1
Marta magyar automobil r.-t. Arad Különféle vállalatok 1
Mátrai bányarészvény Különféle vállalatok 1
Mezőgazdasági és kémiai ipartelepek r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Mezőgazdasági ipar r.-t. Cukorgyárak 2
Mezőhegyesi cukoripar r.-t. Cukorgyárak 1
Miskolci villamossági részvénytársaság Közlekedési vállalatok 2
Miskolczi malom Gőzmalmok 1
Móri szénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Murányvölgyi helyi érdekű vasút Közlekedési vállalatok 1
N.-Becskereki gőzhajózási társaság Különféle vállalatok 1
Nadrági vasipar-társulat Vasművek és gépgyárak 1
Nagybátonyi szénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 2
Nagykikinda-nagybecsker. vasút Közlekedési vállalatok 1
Nagyszebeni villamosmű részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Nemzeti baleset- és munkásbiztosító részvénytársaság Biztosító társaságok 1
Nemzeti biztositó bank Biztosító társaságok 1
Nemzeti faipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Nemzeti pénzváltó részvénytársaság Bankok 1
Nemzeti takarékpénztár és bank r.-t. Takarékpénztárak 2
Nemzetközi gépkereskedelmi r.-t. Különféle vállalatok 3
Nemzetközi kiviteli és behozatali r.-t. Különféle vállalatok 2
Nemzetközi villamossági társaság Különféle vállalatok 1
Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t. Különféle vállalatok 1
Neuschlosz-féle nasici tanningyár és gőzfavágó r.-t. Faipari vállalatok 1
Neuschlosz-Lichtig repülőgépgyár és faipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Nyitrai iparbank Bankok 1
Nyitrai kereskedelmi hitelintézet Bankok 1
Óbudai fehérítő, festő és impr. gyár r.-t. Textilipari vállalatok 1
Oetl szekrény-gyár Különféle vállalatok 1
Olajmüvek r.-t. Kohn Adolf és Társa. Különféle vállalatok 1
Oriente magy. tengeri hajózási r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Orsovai petróleumgyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Országos fatermelő r.-t. Faipari vállalatok 1
Országos iparbank r.-t. Bankok 1
Országos magyar vasutas takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Osztrák hitelintézet Bankok 4
Osztrák-magyar államvasút Közlekedési vállalatok 2
Osztrák-magyar bank Bankok 1
Pakrac-daruvár-kutingi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Palágyi Gyula r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Pannónia viszontbiztosító intézet Biztosító társaságok 1
Pannónia-malom Gőzmalmok 1
Pátria általános biztosító r.-t. Biztosító társaságok 1
Pécs-barcsi vasút Közlekedési vállalatok 1
Pest-budai kézművesbank Bankok 1
Pest-fiumei hajóépítő Különféle vállalatok 1
Pest-Kőbányai takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Pest-Külvárosi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Pest-Lipótvárosi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Pest-terézvárosi iparbank Bankok 1
Pest-Terézvárosi takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Pesti bank Bankok 1
Pesti biztositó-intézet Biztosító társaságok 1
Pesti Cottage-épitő társaság Különféle vállalatok 1
Pesti egyleti bank Bankok 1
Pesti épitő-társaság Különféle vállalatok 1
Pesti hazai első takarékpénztár egyesület Takarékpénztárak 5
Pesti hengermalom-társaság Gőzmalmok 1
Pesti könyvnyomda-részvénytársaság Könyvnyomdák 1
Pesti magyar kereskedelmi bank Bankok 4
Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t. Gőzmalmok 2
Pesti népbank Bankok 1
Pesti Viktória gőzmalom Gőzmalmok 1
Pesti zálogintézet Bankok 1
Péterhegyi téglaipar r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Petrozsény-lupényi h. é. Vasút Közlekedési vállalatok 1
Popper Lipót faipar r.-t. Különféle vállalatok 1
Pozsonyi hitelbank Bankok 1
Pozsonyi iparbank Bankok 1
Pozsonyi nyug.-m. leszámitoló és hitelegylet Bankok 1
Pozsonyi papírgyár Különféle vállalatok 1
Püspöki uradalmi bérpince r.-t. Élelmiszer-vállalatok 2
Püspökladány-F.-gyarmati h. é. v. r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Quarnero részvény-társaság Különféle vállalatok 1
Részv.-társ. vill. és közl. vállalatok számára Közlekedési vállalatok 1
Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság Könyvnyomdák 1
Rex Lloyd és motorcsónakgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 2
Rézbányai erdőipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Rigler József Ede papírneműgyár r.-t. Könyvnyomdák 1
Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság Vasművek és gépgyárak 3
Rimamurányi vasművek Különféle vállalatok 1
Roessemann és Kühnemann Epp és Fekete egy. gépgy, r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Rothmüller S. fém- és bádogárugyár Vasművek és gépgyárak 1
Royal nagyszálloda részvénytársaság Szállodák és gyógyfürdők 1
Sajó-Kondói kőszénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság Bányák és téglagyárak 4
Salgótarjáni vasfinomító Különféle vállalatok 1
Schlick-Nicholson gép-, waggon- cs hajógyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 2
Schoenichen-Hartmann-féle gépgyár Vasművek és gépgyárak 1
Schuler József r.-t. első magyar acélirótoll-, tollszár- és indigómásoló-papirgyár Vasművek és gépgyárak 1
Schwartzer-féle szanatórium-részvénytársaság Szállodák és gyógyfürdők 2
Soda- és vegyészeti gyár Különféle vállalatok 1
Soproni nyugatmagyarországi jelzálog hitelbank Bankok 1
Sóskuti kőbánya Különféle vállalatok 1
Stephaneum nyomda és könyvkiadó r.-t. Könyvnyomdák 1
Stummer Károly cukorgyárak r.-t. Cukorgyárak 1
Sz.-István kőszénbánya-társ. részvények Különféle vállalatok 1
Szabad. bosnyák-hercegovinai agrár- és keresk. bank Bankok 1
Szamosvölgyi vasút elsőbbségi részvény Közlekedési vállalatok 1
Szarvasi malom Gőzmalmok 1
Szatmár-nagybányai vasút elsőbbségi részvény Közlekedési vállalatok 1
Szegedi forgalmi bank Bankok 1
Szegedi gőzmalom részvény Gőzmalmok 1
Szegedi kenderfonógyár részvénytársaság Textilipari vállalatok 1
Szegedi szeszgyár és finomító részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Szent Endrei takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Szent Lukács gyógyfürdő r.-t. Szállodák és gyógyfürdők 1
Szent-Lőrinc-Szlatina-Nasici h. é. vasút elsöbbs. részv. Közlekedési vállalatok 1
Szentendrei téglagyár r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Szerbbank Bankok 2
Sziszeki hitelbank Bankok 1
Sziszeki tárházak r.-t. Különféle vállalatok 1
Szlavóniai faipar r.-t. Faipari vállalatok 1
Szlavóniai h. é. Vasút Közlekedési vállalatok 1
Szlovák gazdasági bank r.-t. Bankok 1
Sződ-Rákosi téglagyár Különféle vállalatok 1
Szt. Lukácsfürdő r.-t. Szállodák és gyógyfürdők 1
Takarék és hiteligazolvány Bankok 1
Takarék és hitelpénzt. (bécsi) Bankok 1
Társaskocsi részv. társulat Különféle vállalatok 1
Telefon-Hirmondó részv.-társ. Különféle vállalatok 1
Telefongyár részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Temesvár-Módosi h. érd. v. r.-t. Közlekedési vállalatok 1
Temesvári gőzmalom Gőzmalmok 1
Temesvári kereskedelmi és iparbank Bankok 1
Temesvári sörgyár r.-t. Sörgyárak és szeszipari vállalatok 1
Teudloff és Dittrich bp. armatúra-, szivat. és gépgy. r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Thék Endre bútor-, zongora- és épületmunkák gyára r.-t Faipari vállalatok 1
Tisza biztosító társulat Biztosító társaságok 1
Tiszavidéki vasút Közlekedési vállalatok 1
Tokaji bor- és mezőgazdasági r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Toplicai fatermelő r.-t. ezelőtt Zenta-roskányi Faipari vállalatok 1
Török József részvénytársaság Vegyipari vállalatok 2
Törökbirodalmi dohányegyedárús. részv.-társ. Különféle vállalatok 1
Transdanubia egyesült gőzmalmok r.-t Gőzmalmok 1
Új-antalvölgyi üveggyár részvénytársaság Különféle vállalatok 1
Uj-Pest-Rákos-Palotai lóvasút Közlekedési vállalatok 1
Újlaki tégla- és mészégető részvénytársaság Bányák és téglagyárak 1
Ujpesti szeszfinomitó Különféle vállalatok 1
Ujpesti takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Ujságüzem könyvkiadó és nyomdai r.-t. Könyvnyomdák 1
Unio bányászati és ipari r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Unio malom Gőzmalmok 1
Unió textilművek r.-t. Textilipari vállalatok 1
Unio viszontbiztosító bank Biztosító társaságok 1
Union des usines et des exploitations forestiéres de Nasic Faipari vállalatok 1
Unionbank Bankok 1
Unitas automobil ipar és keresk. r.-t Vasművek és gépgyárak 1
Urikány-Zsilvölgyi magyar kőszénbánya r.-t. Bányák és téglagyárak 1
Váci hengermalom Gőzmalmok 1
Vágvölgyi vasút Közlekedési vállalatok 1
Variete részvény-szinház Különféle vállalatok 1
Vármegyei mezőgazd. és iparfejlesztő r.-t. Szolnok Különféle vállalatok 1
Vas-Zalai népbank Bankok 1
Vas-Zalamegyei takarékpénztár Takarékpénztárak 1
Vasárugyár részvénytársaság Sopron-Grác Vasművek és gépgyárak 1
Vasvármegyei elektromos művek r.-t. Gáz- és villamossági vállalatok 1
Victoria butor- és faárúgyár Faipari vállalatok 1
Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t. Élelmiszer-vállalatok 1
Walla József cementárúgyár részvénytársaság Bányák és téglagyárak 2
Walser-féle első magyar gép- és tűzoltó szergyár Vasművek és gépgyárak 1
Weitzer J. Gép-, waggongyár és vasöntőde r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Wiener Bank-Verein Bankok 1
Wodiáner F. és fiai r.-t. Könyvnyomdák 1
Wörner J. és Társa gépgyár r.-t. Vasművek és gépgyárak 1
Zabolai faipar r.-t Faipari vállalatok 1
Zagyvapálfalvai üveggyár r.-t. Különféle vállalatok 1
Zarzeczki-féle gyufagyár Különféle vállalatok 1
Zentai és roskányi egyesült iparvállalatok r.-t. Faipari vállalatok 2
Zsibó-Nagybányai h. é. v. Közlekedési vállalatok 1
»Danubius« magyar hajó- és gépgyár Vasművek és gépgyárak 1
»Hungaria« gőztéglagyár részvénytársaság Bányák és téglagyárak 1