Történet

Történet

Section Header 1864-1914

Tőzsde születik

- A magyar tőzsde 1864-ben kezdte meg működését Pesten

- Első elnöke Kochmeister Frigyes volt, aki
több, mint 30 éven át, 1900-ig vezette az intézményt

- 1868-ban egyesült a Gabonacsarnokkal,
1873-tól vette fel a Budapesti Áru- és Értéktőzsde nevet

- Az első tőzsdekrach 1873-ban rázta meg

- Az 1890-es évektől kezdődött az aranykor,
a századfordulón már több, mint 300,
az első világháború kitörésekor több mint 500
értékpapírral kereskedtek rajta és
Európa vezető árutőzsdéjének számított

- 1914-1918-ig zárva volt

Tovább...
Section Header 1914-1948

Világháborútól világháborúig

- A tőzsde 1914-1918-ig zárva volt, de a tőzsdén kívüli forgalom ekkor is élénk volt

- A világháborút követően kialakuló vágtató inflációs környezet rendkívüli magasságokba emelte a tőzsdei forgalmat, amelynek csak az új pénznem, a pengő 1925-ös bevezetése vetett véget

- 1931-32 kötött a tőzsde ismét zárva volt, ezúttal a gazdasági válság miatt

- A két világháború között a kormány számos korlátozó intézkedést hozott a kereskedés szabályozására, így az már nem érhette el korábbi fénykorát, de 1944-ig nyitva volt

- A háború után 1946-ban nyílhatott meg újra a tőzsde, ez már csak hattyúdal volt. A bankok, majd vállalatok államosításával szerepe fokozatosan csökkent, majd cégül 1948-ban bezárták

Tovább...

"Mindegyikünk komoly, kitartó akarata szükséges, mely arra legyen irányozva, hogy a fiatal intézményt gyakorta, kezdetben talán szokásaink, kényelmi vágyaink és érdekeink némi feláldozásával is, keressük fel, használjuk és élénkítsük."

Báró Kochmeister Frigyes (1816-1907)

A BÁÉT elnöke (1864-1900)

"A cselekvési szabadság tekintetében nem kíván intézményünk többet, mint azt, hogy azt tehesse, a mi az egész ország javára válik és távol van tőle minden olyan egyoldalú törekvés, mint távol volt eddig is, hogy saját érdekeit a közjó rovására igyekezzék ápolni. "

Báró Kornfeld Zsigmond (1852-1909)

A BÁÉT elnöke (1900-1909)

"Szegény édesanyánk, ez a szétdarabolt Magyarország beteg, súlyosan beteg és tegyünk félre minden egyéb, valódi vagy látszólagos érdeket és tartsuk szem előtt azt az egyetlen, szempontot: mi kell, mi jó a mi szegény, beteg édesanyánknak: Magyarországnak."

Fleissig Sándor (1869-1939)

A BÁÉT elnöke (1931-1939)