Értékpapírok

Értékpapírok

Section Header

Részvények

A részvények tulajdonjogot kifejező értékpapírok. A korabeli részvények nem sokban különböztek a maiaktól, talán csak annyiban, hogy volt lejáratuk (általában hosszú, 50 év), a visszafizetés pedig sokszor úgy történt, hogy egy évben kisorsolták a részvényesek például 2%-át, és nekik visszafizették a névértéket. Ilyenkor legtöbbször a részvényt bevonta a kibocsátó cég, de néhány esetben ún. ``élvezeti jegyet`` adott cserébe, ami csak az osztalék egy bizonyos (például a névérték 6%-át meghaladó) részére jogosított.

Részvények listája
Section Header

Kötvények

A kötvények hitelezői jogot kifejező értékpapírok. A korabeli államkötvények jelentősen eltértek a maiaktól két tekintetben is: egyrészt jellemzően örökjáradék kötvények voltak, azaz nem volt lejáratuk, és csak kamatot fizettek, másrészt a kifizetés több esetben is valamilyen nemesfém pénzérmében (aranyforint, ezüstforint) volt meghatározva. A magas kamatozású kötvényeket pedig az államok, amikor pénzügyi helyzetük lehetővé tette, visszafizettették, így egy rejtett visszavásárlási opció is kapcsolódott hozzájuk.

Kötvények listája
Section Header

Devizák és nemesfémek

A devizák és nemesfémek azért kerültek egy kategóriába, mert az első világháború előtt az ún. aranystandard rendszer volt érvényben, tehát a pénzeknek meghatározták a fémtartalmát, és a nemzeti bankok visszaváltási kötelezettséget vállaltak rá ezen az árfolyamon. Másrészt számos pénzérmének tényleg volt nemesfém tartalma.

Devizák és nemesfémek listája

"Mindegyikünk komoly, kitartó akarata szükséges, mely arra legyen irányozva, hogy a fiatal intézményt gyakorta, kezdetben talán szokásaink, kényelmi vágyaink és érdekeink némi feláldozásával is, keressük fel, használjuk és élénkítsük."

Báró Kochmeister Frigyes (1816-1907)

A BÁÉT elnöke (1864-1900)

"A cselekvési szabadság tekintetében nem kíván intézményünk többet, mint azt, hogy azt tehesse, a mi az egész ország javára válik és távol van tőle minden olyan egyoldalú törekvés, mint távol volt eddig is, hogy saját érdekeit a közjó rovására igyekezzék ápolni. "

Báró Kornfeld Zsigmond (1852-1909)

A BÁÉT elnöke (1900-1909)

"Szegény édesanyánk, ez a szétdarabolt Magyarország beteg, súlyosan beteg és tegyünk félre minden egyéb, valódi vagy látszólagos érdeket és tartsuk szem előtt azt az egyetlen, szempontot: mi kell, mi jó a mi szegény, beteg édesanyánknak: Magyarországnak."

Fleissig Sándor (1869-1939)

A BÁÉT elnöke (1931-1939)