Szerzők

Szerzők

Dr. Pelles Márton

kutatásvezető, Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.

Pelles Márton Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán szerzett Alkalmazott közgazdaságtan BSc diplomát 2015-ben; Vezetés- és szervezés MSc diplomát 2017-ben és PhD fokozatot 2021-ben. Mint gazdaságtörténész, elsődleges kutatási témái Fiume, a magyar kereskedelmi hajózás és újabban a magyar sörfőzés története. Szakmai elismerései közül kiemelhető a 2015-ös XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért kiemelt I. helyezés, a 2017-ben az MTA az OTDT és az EMMI által adományozott Pro Scientia Aranyérem Díj és 2021-ben az OTDT által adományozott Roska Tamás Tudományos Előadás Díj. Számos tudományos közlemény szerzője, ebből eddig 3 monográfiája jelent meg magyar, angol, horvát és olasz nyelven. Hobbija a sörfőzés, melyen belül Sördoktor néven egy Youtube csatornát is működtet.

Cikkei

Domonkos Csaba

főmuzeológus, főosztályvezető, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

1997-ben népművelő, 1998-ban történelemtanári végzettséget szerzett az ELTE Bölcsészettudományi karán. 1997-től 2000-ig a Közlekedési Múzeumban dolgozott, múzeumi népművelőként. 2000 és 2010 között elsősorban kommunikációs szakemberként, újságíróként tevékenykedett, dolgozott a Civil Rádiónál, napilapnál, sajtóreferensként a XI. kerületi önkormányzatnál. Az időközben az Országos Műszaki Múzeummal összevont Közlekedési Múzeumhoz (a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) 2010-ben tért vissza, 2016-ig kommunikációs csoportvezető volt. 2016-tól a Közúti pályák és magasépítmények gyűjtemény muzeológusa, illetve előbb a Műszaki Muzeológiai osztály osztályvezető-helyettese, majd osztályvezetője, 2021-től pedig az Ipari Örökség Főosztály vezetője. Kutatási területe elsősorban a magyar hídépítés története, erről számos cikke, és legújabban könyve jelent meg. Ezen felül több száz ismeretterjesztő cikket írt város-, közlekedés-, és technikatörténeti témában.

Cikkei

Dr. Mérő Katalin

közgazdász, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügy tanszékének docense

Pályáját statisztikusként kezdte, majd kutatóként dolgozott. A magyarországi kétszintű bankrendszer megalakulását követően, 1990 és 2010 között különböző vezető beosztásokban dolgozott a Kereskedelmi és Hitelbanknál, majd a Magyar Nemzeti Banknál, ezt követően pedig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél. 2010 óta egyetemi oktató és kutató, 2015 óta a BGE egyetemi docense. PhD fokozatát 2005-ben a Budapesti Műszaki-, és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg. 2018-ban habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. 2011 és 2021 között tagja volt az Európai Unió Pénzügyi Felügyeleti Hatóságai Közös Fellebbezési Tanácsának. Számos magyar és angolnyelvű publikáció szerzője. Kutatási területe a pénzügyi rendszerek és intézmények működési sajátosságai és kockázatai, valamint strukturális és szabályozási kérdései.

Cikkei

Dr. Radnai Márton

vezérigazgató, Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt.

1995-ben végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Közgazdaságtudományi szakán, pénzügy szakirányon, ahol 2003-ban közgazdaságtudományi PhD fokozatot is szerzett. PhD vendéghallgatóként a London Business School-on is folytatott tanulmányokat. A diploma megszerzése után a Hungarian Capital Fund tanácsadójaként helyezkedett el, majd a Nemzetközi Bankárképző Központnál dolgozott. Ezt követően alapította a Ramasoft Kft.-t valamint a Kevin & Thorn Tanácsadó Kft.-t, amelyeknek alapítás óta többségi tulajdonosa és vezetője. Szakterületei a pénzügyi termékek tervezése, árazása, a piaci kockázatkezelés, valamint a kereskedési könyvi és Bázel III. tőkekövetelmény szabályozás. Számos magyar és külföldi publikációval rendelkezik szakfolyóiratokban.

Cikkei

Szabó Róbert

PhD hallgató, ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program

Szabó Róbert az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika-történelem osztatlan tanárszak elvégzésével szerzett okleveles középiskolai tanári diplomát 2020-ban. Jelenleg az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola, Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Program doktorandusza. Társadalomtörténeti kutatásait, s így a társadalmi mobilitás kérdéskörét az iskolán, mint intézményen és ezáltal az oktatástörténeten keresztül vizsgálja, ezen belül elsősorban az első világháború vonatkozásában. Szakmai elismerései közül kiemelhető a XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért I. helyezés, illetve a Pro Scientia Aranyérem 2019-ből. Angol és magyar nyelven írt publikációi közül az első világháborús hadiérettségivel kapcsolatos tanulmányai hangsúlyosak.

Cikkei

Dr. Tamás Gábor

Vezető tanácsadó, HORVÁTH & PARTNERS KFT.

Tamás Gábor 1996-ban végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetem Gazdálkodási szakán, információ menedzsment szakirányon. A Corvinus Egyetemen 2008-ban angol nyelvű nemzetközi MBA fokozatot szerzett. Az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Programjában 2023-ban PhD fokozatot szerzett. A diploma megszerzése után az Allianz Hungária Biztosítónál helyezkedett el, ahol előbb kontrolling, majd értékesítés és ügyfélszolgálat területén töltött be vezető pozíciót, később a menedzsment board tagja, a vállalat operációs vezetője (COO) lett. Jelenleg a Horváth & Partners menedzsment consulting cég vezető tanácsadója, a biztosítási piac szakértője. Tudományos szakterülete a magyar biztosításügy története, mely területen számos publikációval rendelkezik és mely témáról egy könyve is megjelent.

Cikkei

"Mindegyikünk komoly, kitartó akarata szükséges, mely arra legyen irányozva, hogy a fiatal intézményt gyakorta, kezdetben talán szokásaink, kényelmi vágyaink és érdekeink némi feláldozásával is, keressük fel, használjuk és élénkítsük."

Báró Kochmeister Frigyes (1816-1907)

A BÁÉT elnöke (1864-1900)

"A cselekvési szabadság tekintetében nem kíván intézményünk többet, mint azt, hogy azt tehesse, a mi az egész ország javára válik és távol van tőle minden olyan egyoldalú törekvés, mint távol volt eddig is, hogy saját érdekeit a közjó rovására igyekezzék ápolni. "

Báró Kornfeld Zsigmond (1852-1909)

A BÁÉT elnöke (1900-1909)

"Szegény édesanyánk, ez a szétdarabolt Magyarország beteg, súlyosan beteg és tegyünk félre minden egyéb, valódi vagy látszólagos érdeket és tartsuk szem előtt azt az egyetlen, szempontot: mi kell, mi jó a mi szegény, beteg édesanyánknak: Magyarországnak."

Fleissig Sándor (1869-1939)

A BÁÉT elnöke (1931-1939)