Híres vállalatok idővonala

Híres vállalatok idővonala


Név Alapítás Megszűnés Idővonal
Első cs. kir. szab. dunagőzhajózási társ. 1829 1995
Pesti magyar kereskedelmi bank 1841 1947
Budapesti alagút-társulat 1850 1897
Osztrák-magyar államvasút 1855 1895
Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, likőr- és rumgyár r.-t. 1856 1946
Első magyar általános biztosító társaság 1857 1948
Pannónia viszontbiztosító intézet 1862 1948
"Fonciére" általános biztosító intézet 1864 1948
Budapesti közúti vaspálya-társaság 1865 1923
Kassa-Oderbergi vasút 1866 1922
Magyar általános hitelbank 1867 1947
Első magyar reszvényserfőzöde 1867 1933
"Athenaeum" irodalmi és nyomdai r.-t. 1868 1948
Első magyar sertéshizlaló r.-t. 1868 1911
Első pesti spodium- és enyvgyár részv.-társ. 1868 1928
Kőbányai gőztéglagyár társulat 1868 1926
Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság 1868 1948
Láng L. gépgyár r.-t. 1868 2000
Újlaki tégla- és mészégető részvénytársaság 1869 1928
Schlick-Nicholson gép-, waggon- és hajógyár r.-t. 1869 1927
Magyar nyugoti vasút 1869 1890
Általános waggonkölcsönző-társulat 1872 1906
Franklin-társulat 1873 1948
Magyar asphalt részvénytársaság 1878 1949
Osztrák-magyar bank 1878 1922
Budapesti Bankegyesület r. t. 1879 1902
Bécsi biztosító társaság 1881 1925
Bécsi élet- és járadék-biztosító intézet 1881 1925
Északmagyar egyesült kőszénbánya- és iparvállalat 1881 1925
Rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság 1881 1948
Nemzetközi waggonkölcsönző r.-t. 1882 1905
Fegyver- és gépgyár részvénytársaság 1883 1948
Magyar fém- és lámpaárúgyár r.-t. 1883 1935
Magyar pamutipar r.-t. 1883 1994
Teudloff és Dittrich bp. armatúra-, szivat. és gépgy. r.-t. 1884 1931
Máramarosi sóvasút 1884 1922
Barcs-Pakráci vasút 1884 1942
Fiumei hitelbank 1887 1907
Magyar cukoripar részvénytársaság 1889 1948
»Danubius« magyar hajó- és gépgyár Rt. 1890 1895
Magyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaság 1890 1940
Mezőgazdasági ipar r.-t. 1890 1947
Kassa-tornai helyi érd. vasút r.-t. 1890 1922
Magyar általános kőszénbánya r.-t. 1891 1946
Magyar keramiai gyár részvénytársaság 1891 1948
Weitzer J. Gép-, waggongyár és vasöntőde r.-t. 1891 1921
Budapesti villamos városi vasút r.-t. 1891 1922
"István" téglagyár részvénytársaság 1892 1926
Budapesti általános villamossági részv.-társ. 1892 1924
Egyesült tégla- és cementgyár r.-t. 1892 1933
Magyar villamossági részvénytársaság 1893 1915
Kőbányai polgári serfőző és Szt. István tápszerművek r.-t. 1894 1948
Budapest-újpest-rákospalotai villamos közúti vasút r.-t. 1894 1935
Danubius–Schoenichen–Hartmann Egyesült Hajó-, Gép- és Kazángyár Rt. 1895 1911
Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság 1895 1949
Magyar keleti tengerhajózási részv.-társ. 1897 1948
Beocsini cementgyári Unio r.-t. 1906 1946
Borsodi szénbányák r.-t. 1910 1945
Ganz és társa—Danubius gép-, waggon- és hajógyár Rt. 1911 1929
"Szikra" magyar gyujtógyárak r.-t. 1915 1949
Első gyulai gőzmalom Reisner Ede r.-t. 1917 1939
Bauxit Trust A.-G., Zürich 1923 1948
Ganz és Társa Villamossági Gép- Vagon- és Hajógyár Rt. 1929 1948
Lampart Művek r. t. 1935 1948

"Mindegyikünk komoly, kitartó akarata szükséges, mely arra legyen irányozva, hogy a fiatal intézményt gyakorta, kezdetben talán szokásaink, kényelmi vágyaink és érdekeink némi feláldozásával is, keressük fel, használjuk és élénkítsük."

Báró Kochmeister Frigyes (1816-1907)

A BÁÉT elnöke (1864-1900)

"A cselekvési szabadság tekintetében nem kíván intézményünk többet, mint azt, hogy azt tehesse, a mi az egész ország javára válik és távol van tőle minden olyan egyoldalú törekvés, mint távol volt eddig is, hogy saját érdekeit a közjó rovására igyekezzék ápolni. "

Báró Kornfeld Zsigmond (1852-1909)

A BÁÉT elnöke (1900-1909)

"Szegény édesanyánk, ez a szétdarabolt Magyarország beteg, súlyosan beteg és tegyünk félre minden egyéb, valódi vagy látszólagos érdeket és tartsuk szem előtt azt az egyetlen, szempontot: mi kell, mi jó a mi szegény, beteg édesanyánknak: Magyarországnak."

Fleissig Sándor (1869-1939)

A BÁÉT elnöke (1931-1939)