Cikkek

Cikkek

Kibocsátók


Cím
A pesti pénzv.-ház társulat
Agrár- és kereskedelmi bank
Alföld-fiumei vasút
Allgemeine Verkehrsbank
Által. magy. municipális hitelintézet
Általános budai polgári takarékpénztár
Általános faipari és fakereskedelmi r.-t.
Általános gázizzófény és villamossági r.-t
Általános iparbank részvénytársaság
Általános osztrák-magyar légszesz-társulat
Aluminiumérc-bánya és ipar r.-t.
Angol-magyar bank r.-t.
Angol-osztrák bank
"Apolló" kőolajfinomító-gyár részvénytársaság
Arad-Körösvölgvi-vasut
Aradi és Csanádi egyesült vasút r.-t. törzs.-r.
Aradi gőzmalom
Árpád malom
Asphalt- és kátrányipar r.-t.
"Atlantica" tengerhajózási r.-t.
"Atlantica Trust" r.-t.
Atlas viszontbiztositó
Austria Vereinigte Emaillierwerke, Lampen- und Metallwarenfabriken A.-G.
Autotaxi Bpesti Automobil Közlekedési r.-t.
Back Bernát fiai szegedi gőzmalma és vizvez. r.-t
Bács-barcsi vasút
Bács-bodrogmegyei helyi érdekű vasút elsőbbségi részvény
Baja-Zombor-Ujvidéki helyi érdekű vasút r.-t.
Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság
Bánáti keresk. és iparbank
Bantlin-féle vegyi gyárak r.-t.
Bányagépek és mechanikai szállítóberendezések gyára r.-t.
Baranyai takarék- és hitelbank
Bárdi József automobil-részvénytársaság
Baróti szeszfinomitó, cognac- és likőrgyár r.-t.
Báttaszék-dombovár-zákányi vasút
Belvárosi takarékpénztár r.-t.
Beszterce-Naszódi faipar r.-t.
Bihar-Szilágyi olajipar részvénytársaság
Bihari kereskedelmi ipar- és terménybank
Birodalmi tiszti egylet mint hitelintézet
Blum-féle gőzmalom
Bóni gyártelep és mezőgazdasági r.-t
Bőripari r.-t. Győr
Borsod-Miskolci és Debreceni István gőzmalom r.-t
Bosnyák hercegovinai szab. országos bank r.-t.
Bpest székesfővárosi községi tak. r.-t.
Bpest-szentlőrinci és tatai cs. és tgyár
Bpest-újpest-rákosp. vili. közúti vasút r.-t.
Brassói bánya- és kohóegylet r.-t.
Buda-Ó-Budai népbank
Budai általános takarékpénztár részvénytársaság
Budai gyártelep
Budai hegyi-pálya
Budai kereskedelmi és iparbank
Budai közúti vaspálya társaság
Budapest-Erzsébetvárosi bank r.-t.
Budapest-erzsébetvárosi takarékpénztár
Budapest III. kerületi takarékpénztár
Budapest-Lipótvárosi takarékpénztár r.-t
Budapest-pécsi vasút
Budapest-szentlőrinci h. é. villamos vasút részvénytárs.
Budapest-szentlőrinci téglagyár
Budapest VIII., IX., X. ker. takarékpénztár r.-t.
Budapesti átalános hitelegylet
Budapesti bank részvénytársaság
Budapesti giró- és pénztár-egylet
Budapesti iparbank r.-t.
Budapesti Kézműzeti r. t.
Budapesti lánczhid részvénytársaság
Budapesti takarékpénztár és országos zálogkölcsön r.-t.
Budapesti társaskocsi r.-t.
Budapesti tégla- és mészégető r.-t.
Budapesti Zsolnay-féle porczelán-fayencegyár r.-t.
Ceglédi takarékpénztár
Cementia Holding A.-G.
"Chinoin" gyógysz. és vegy. termékek gyára r.-t.
Coburg Fülöp herceg-féle bánya- és kohóművek r.-t.
Concordia gőzmalom részvénytársaság
Corvin filmgyár és filmkereskedelmi r.-t.
"Corvin" vasöntöde és gépgyár r.-t.
Csepeli építési anyagok gyára r.-t.
Cserzőanyaggyár r.-t. Fiume
"Cyklop" építő r.-t.
Czinner és Társa szalámigyár r.-t.
"Danica" vegyiipar r.-t.
Dávid Károly és fia dobozáru- és faanyaglemezgyár r.-t.
Debrecen-derecskei helyi érdekű vasút
Debrecen-füzesabonyi helyi érdekű vasút
Debreczen-hajdunánási helyi érdekű vasút
Debreczeni kereskedelmi bank
Déldunavidéki helyiérdekű vasutak r.-t.
Déli Vasút
Dettai takarék- és hitelegylet
Deutsch nyomda
Disconto- és értékpapirbank
Dr. Dorogi és Társai gummigyár r.-t.
Dr. Just-féle izzólámpa és villamossági.r.-t.
Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyár r.-t.
Dr. Lipták és Társa építési és vasipari r.-t.
Dr. Wander gyógyszer- és tápszergyár r.-t.
Dreher-Haggenmacher első magyar részvényserfőződe r.-t.
Dunaharaszti faipari és fakereskedelmi r.-t.
Dunántúli sertéshizlaló, húsipari és mezőgazdasági r.-t.
Effektentreuhandgesellschaft
"Egisz" egyesitett gyógyfürdők, ingatlan és szálló r.-t.
Egyes, magyarhoni üveggyárak r.-t.
Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár
Egyesült fa és ipar r.-t.
Egyesült wemstadti textilipar r.-t., Brünn
Egyesült wernstadti és győri textilipar r.-t.
Első békéscsabai gőzmalom Rosenthal Márton és társa
Első Békéscsabai, Miskolci és Debreceni István Gőzmalmok r.-t.
Első budapesti gőzmalom részvénytársaság
Első délszláv gép-, waggon- és hidgyár r.-t
Első erdélyi bank
Első Horvát-Szlavon cukoripar r.-t.
Első magyar betűöntőde részv.-társ.
Első magyar bőrgyár
Első magyar gazdasági gépgyár r.-t.
Első magyar gőzhajózási társaság
Első magyar gyógyintézet
Első magyar iparbank
Első magyar Lloyd hajózás
Első magyar petroleumfinomító
Első magyar rizshántoló- és rizskeményitőgyár r.-t.
Első magyar szállítási vállalat r.-t.
Első magyar szeszfinomitó
Első magyar szövő- és kötőgyár r.-t.
Első magyar üveggyár r.-t.
Első magyar vontató gőzhajózási társaság
Első pancsovai hengermalom
Első temesvári szeszégető- és finomító-r.-t.
Első törökszentmiklósi gőzmalom r.-t
Első újpesti szeszfinomító
Erdélyi takarékpénztár
Erdélyi vasút
Erdélyrészi takarékpénztár záloglevélintézet r.-t. Medgyes
Erzsébet-gőzmalom-társaság
Észak-keleti vasút
Északi magyar épitőtárs.
Esztergom-Szászvári kőszénbánya r.-t.
F. m. József gőzmalom
Fabank r.-t.
Fábián-féle vas- és fémárúgyár r.-t.
Fatermelő és fakereskedelmi r.-t.
Fejér és Tolna vm. h. é. v. r.-t.
Félegyházi takarékpénztár
Felföldi József malom
Felten és Guill. kábel-, sodrony- és sodronyköt.
Fémkereskedelmi r.-t.
Ferencz- és Józsefvárosi takarékpénztár
"Flóra" első magyar stearingyertya- és szappangyár r.-t.
Földhitelbank r.-t.
Fornérgyár és Keményfatermelő r.-t.
Fővárosi bank és váltóüzlet r.-t.
Fővárosi bank-részvény-társaság
Fővárosi Casinoépület
Fővárosi nyomda r.-t.
Fővárosi sörfőző r.-t. Kőbányán
Franczia-magyar bank
Frankl A. Hermann fiai r.-t
Fruktus gyümölcsértékesítő és szeszfőző r.-t.
Ganz-féle villamossági részv. társ.
Gép és vasutfelszerelési gyár r.-t.
Gizella gőzmalom r.-t
"Globus" nyomdai műintézet r.-t.
Gödöllői takarékpénztár
Goldberger Sám. F. és fiai r.-t.
Gölnicvölgyi vasút r.-t.
Gróf Csáky László Ajax-acélművek r.-t .
Gróf Esterházy Géza-féle cognac-gyár
Gróf Keglevich István utódai cognacgyár r.-t.
Gschwindt-féle vasöntöde
Gutmann S. H. r.-t.
Gyógysz vegy. közp. int.
Gyógytelep
Györ-sopron-ebenfurti vasút
Győrffy-Wolff fémárúgyár r.-t.
Győri szeszgyár és finomító-részv.-társ.
Hajózálog-társaság
Haltenyésztő és halkereskedelmi r.-t.
Haltenyésztő részvénytársaság
Hangya ipar r.-t
Haza életbiztositó bank
Hazai általános biztosító r.-t.
Hazai bank-részvénytársaság
Hazai fatermelő r.-t.
"Hermes" magy. által. váltóüzlet r.-t.
Hermes magyar általános váltóüzlet r.-t
Hofherr-Schrantz-CIayton-Shuttleworth magyar gépgyári müvek r.-t.
Honi faipar r.-t.
Horvát kereskedelmi bank
Horvát leszámítoló bank
Horvát országos bank
Horvát-szlavon országos jelzálogbank
"Hungária" árpagyöngy-gyár
Hungária bank r.-t.
Hungária egyesült gőzmalmok r.-t
»Hungaria« gőztéglagyár részvénytársaság
Hungária Jacquard-szövőgyár r.-t.
Hungária nagyszálloda részvénytársaság
"Hungária" vegyi- és kohóművek r.-t.
Hunnia biztosító intézet
"Hygieia" fémipar részv.-társ.
Jordán Victor-féle bőrgyár r.-t.
Jugoszláv bank r.-t.
Jugoszláv union bank
Juta- és kenderipar r.-t.
Kábelgyár részvénytársaság
Kartonnyomó ipar r.-t.
Kassa-somodi kőszénbánya r.-t.
Kassai közúti vasút
Kaszab-féle csavar- és vasárúgyár r.-t.
Kereskedelmi épület
Kereskedelmi és szállítási részvénytársaság
Király automobil r-t.
Király-malom Hedrich és Strauss r.-t
Király serfőzde r.-t.
Kis-Sebesi gránitkőbányák részvénytársaság
Kisbirtokosok földhitelintézete
Kissüng Rudolf és fia- csillár- és bronzárúgyár r.-t
Klein és Fia finom pipereszappan- és illatszergy. r.-t.
"Klotild" első magyar vegyiipar r.-t.
"Klotild" első magyar vegyipar és "Acetic" vegyi müvek egyesített r.-t.
Kőbányai király serfőző r.-t.
Kőbányai takarékpénztár részvénytársaság
"Könyves Kálmán" m. ir. és könyvk. r.-t.
Körös Belovár Verőce Barcsi h. é. vas.
Körösbányai erdőipar r.-t.
"Kosmos" műintézet
Kőszénb. és téglagy. (Drasche)
Központi ipartárs. hitelintézet
Központi kereskedelmi és iparbank r.-t.
Krausz-Moskovits egyesült ipartelepek r.-t.
Kronberger-féle faipar r.-t.
Kronos nyugdíj- és életbiztosító intézet
"Kühne" mezőgazdasági gépgyár r.-t.
Különleges építési és faipari r.-t.
Kunossy grafikai műintézet r.-t.
"Labor" gyógyszer- és vegyészeti gyár r.-t.
Langer T. osztr. és magy. szab. ért. r.-t.
Lechner rákosi téglagyár r.-t.
Liget-Szanatórium r.-t.
Lignum Trust A.-G
Lipótvárosi takarék- és hitelegylet
Lloyd bank r.-t.
Lloyd, magyar viszontbiztosító társ.
Lonjavölgyi vasút r.-t.
Losonczi posztógyár
Lujza-gőzmalom részvénytársaság.
Magnezit-ipar-részvénytársaság
Magy. gőztégla-, czem.- és gypszgy. r.-t.
Magy. országos bank részv.-társ
Magyar acélárugyár részvénytársaság
Magyar agrár- és járadékbank r.-t.
Magyar általános bank r.-t.
Magyar általános fatermelő r.-t.
Magyar általános földhitelintézet
Magyar általános gépgyár r.-t.
Magyar általános ingatlanbank r.-t.
Magyar általános kőszéngyár
Magyar általános takarékpénztár
Magyar-amerikai bank r.-t.
Magyar-amerikai faipar r.-t.
Magyar bank és kereskedelmi r.-t.
Magyar-belga fémipargyár r.-t.
Magyar-cseh iparbank r.-t.
Magyar erdő és faüzem r.-t.
Magyar erdőbirtokosok faértékesítő r.-t.
Magyar érték- és iparbank r.-t.
Magyar északi vasút
Magyar fakereskedők hitelintézete r.-t.
Magyar fegyver- és lőszergyár részvénytársaság
Magyar földbirtokbank r.-t.
Magyar forgalmi bank r.-t.
Magyar-Francia biztosító részv.-társ.
Magyar-gácsországi vasút
Magyar gázizzófény részv.-társ.
Magyar hadfelszerelési gyár részv.-társ.
Magyar helyi érdekű vasutak részv.-társ.
Magyar hordógyár
Magyar ipar- és kereskedelmi bank r. t.
Magyar jelzáloghitelbank
Magyar keleti vasút
Magyar kender-, len- és jutaipar r.-t.
Magyar keresk. hitelbank—Schopper I. G. r.-t.
Magyar kereskedelmi hitelbank r.-t.
Magyar kereskedelmi r. t.
Magyar kir. szabadalmazott Osztálysorsjáték r.-t.
Magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytárs.
Magyar leszámítoló és pénzváltó bank
Magyar Lloyd-Müvek r.-t.
Magyar mérleg- és gépgyár r.-t.
Magyar-német bank r.-t.
Magyar-német mezőgazdasági r.-t.
Magyar nyugoti vasút
Magyar-olasz bank r.-t.
Magyar ólomárúgyár és fémkereskedelmi r.-t.
Magyar országos bank r.-t.
Magyar országos központi takarékpénztár
Magyar őstermelő r.-t
Magyar pénzintézetek központi hitelbankja r.-t.
Magyar repülőgépgyár r.-t.
Magyar rézhengerművek r.-t ezelőtt Chaudoir Gusztáv
Magyar-svajczi ipargyár
Magyar szalámigyár r.-t.
Magyar szénkéneggyár r.-t.
Magyar város- és községfejlesztő r.-t.
Magyar városi bank részvénytársaság
Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság
Magyar vegyipari gépgyár r.-t.
Magyar waggon- és gépgyár r.-t.
Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja
Magyar telepítő- és parcellázó bank r.-t.
Magyar textilipar részvénytársaság.
Magyar tógazdaságok r.-t.
Malomsoky József asztalosárúgyár r.-t.
Mannesmann-Coburg bánya- és kohóművek r.-t.
Marosvásárh.-szászrég. vasút
Marosvásárhelyi kőolajfinomitó gyár r.-t.
Marta magyar automobil r.-t. Arad
Mátrai bányarészvény
"Mercur" váltóüzleti részvénytársaság
"Metallochemia" kohászati, vegyipari és fém-kereskedelmi r.-t.
Mezőgazdasági és kémiai ipartelepek r.-t.
Mezőhegyesi cukoripar r.-t.
Miskolci villamossági részvénytársaság
Miskolczi malom
Móri szénbánya r.-t.
Murányvölgyi helyi érdekű vasút
N.-Becskereki gőzhajózási társaság
Nadrági vasipar-társulat
"Nagybátony-Ujlaki" egyesült iparművek r.-t.
Nagybátonyi szénbánya r.-t.
Nagykikinda-nagybecskerek vasút
Nagyszebeni villamosmű részvénytársaság
Nemzeti baleset- és munkásbiztosító részvénytársaság
"Nemzeti" balesetbiztosító részvénytársaság
Nemzeti biztositó bank
Nemzeti faipar r.-t.
Nemzeti pénzváltó részvénytársaság
Nemzeti takarékpénztár és bank r.-t.
Nemzetközi gépkereskedelmi r.-t.
Nemzetközi kiviteli és behozatali r.-t.
Nemzetközi villamossági társaság
Neuschlosz-Lichtig repülőgépgyár és faipar r.-t.
"Nicholson"-gépgyár részv.-társ.
"Nova" közlekedési és ipari r.-t
Nyitrai iparbank
Nyitrai kereskedelmi hitelintézet
Óbudai fehérítő, festő és impr. gyár r.-t.
"Óceán" magy. konzervgyár és keresk. r.-t.
Oetl szekrény-gyár
"Ofa" Holzindustrie A.-G.
Olajmüvek r.-t. Kohn Adolf és Társa.
Oriente magy. tengeri hajózási r.-t.
Orsovai petróleumgyár r.-t.
"Országgy. Értesítő" kő- és könyvnyomda
Országos fatermelő r.-t.
Országos iparbank r.-t.
Országos magyar vasutas takarékpénztár
Osztrák hitelintézet
Osztrák-magyar államvasút
Pakrac-daruvár-kutingi takarékpénztár
Palágyi Gyula r.-t.
Pannónia-malom
"Pannónia" sörfőzö r.-t. Pécsett
Pátria általános biztosító r.-t.
Pécs-barcsi vasút
Pest-budai kézművesbank
Pest-fiumei hajóépítő
Pest-Kőbányai takarékpénztár
Pest-Külvárosi takarékpénztár
Pest-Lipótvárosi takarékpénztár
Pest-terézvárosi iparbank
Pest-Terézvárosi takarékpénztár
Pesti bank
Pesti biztositó-intézet
Pesti Cottage-épitő társaság
Pesti egyleti bank
Pesti épitő-társaság
Pesti hazai első takarékpénztár egyesület
Pesti hengermalom-társaság
Pesti könyvnyomda-részvénytársaság
Pesti molnárok és sütők gőzmalom r.-t.
Pesti népbank
Pesti Viktória gőzmalom
Pesti zálogintézet
Péterhegyi téglaipar r.-t.
Petrozsény-lupényi h. é. Vasút
"Pharmacia" gyógyszer- és vegyészeti gyár r.-t.
"Phöbus" villamos vállalatok részv.-társ.
Popper Lipót faipar r.-t.
Pozsonyi hitelbank
Pozsonyi iparbank
Pozsonyi nyug.-m. leszámitoló és hitelegylet
Pozsonyi papírgyár
Püspöki uradalmi bérpince r.-t.
Püspökladány-F.-gyarmati h. é. v. r.-t.
Quarnero részvény-társaság
Rex Lloyd és motorcsónakgyár r.-t.
Rézbányai erdőipar r.-t.
Rigler József Ede papírneműgyár r.-t.
Rimamurányi vasművek
Roessemann és Kühnemann Epp és Fekete egy. gépgy, r.-t.
Rothmüller S. fém- és bádogárugyár
Royal nagyszálloda részvénytársaság
Sablon kibocsátó
Sajó-Kondói kőszénbánya r.-t.
Salgótarjáni vasfinomító
Schuler József r.-t. első magyar acélirótoll-, tollszár- és indigómásoló-papirgyár
Schwartzer-féle szanatórium-részvénytársaság
Soda- és vegyészeti gyár
Soproni nyugatmagyarországi jelzálog hitelbank
Sóskuti kőbánya
"Star" filmgyár és filmkereskedelmi r.-t
Stephaneum nyomda és könyvkiadó r.-t.
Stummer Károly cukorgyárak r.-t.
Sz.-István kőszénbánya-társ. részvények
Szabad. bosnyák-hercegovinai agrár- és keresk. bank
Szamosvölgyi vasút elsőbbségi részvény
Szarvasi malom
Szatmár-nagybányai vasút elsőbbségi részvény
Szegedi forgalmi bank
Szegedi gőzmalom részvény
Szegedi kenderfonógyár részvénytársaság
Szegedi szeszgyár és finomító részvénytársaság
Szent Endrei takarékpénztár
Szent-Lőrinc-Szlatina-Nasici h. é. vasút elsöbbs. részv.
Szent Lukács gyógyfürdő r.-t.
Szentendrei téglagyár r.-t.
Szerbbank
Sziszeki hitelbank
Sziszeki tárházak r.-t.
Szlavóniai faipar r.-t.
Szlavóniai h. é. Vasút
Szlovák gazdasági bank r.-t.
Sződ-Rákosi téglagyár
Szt. Lukácsfürdő r.-t.
Takarék és hiteligazolvány
Takarék és hitelpénzt. (bécsi)
Társaskocsi részv. társulat
Telefon-Hirmondó részv.-társ.
Telefongyár részvénytársaság
Temesvár-Módosi h. érd. v. r.-t.
Temesvári gőzmalom
Temesvári kereskedelmi és iparbank
Temesvári sörgyár r.-t.
Thék Endre bútor-, zongora- és épületmunkák gyára r.-t
Tisza biztosító társulat
Tiszavidéki vasút
Tokaji bor- és mezőgazdasági r.-t.
Toplicai fatermelő r.-t. ezelőtt Zenta-roskányi
"Törekvés" takarékpénztár r.-t.
Török József részvénytársaság
Törökbirodalmi dohányegyedárús. részv.-társ.
Transdanubia egyesült gőzmalmok r.-t
"Turul" cipőgyár részvénytársaság
"Turul" cipőgyár részvénytársaság, Temesvár
Új-antalvölgyi üveggyár részvénytársaság
Uj-Pest-Rákos-Palotai lóvasút
Ujpesti szeszfinomitó
Ujpesti takarékpénztár
Ujságüzem könyvkiadó és nyomdai r.-t.
Unio bányászati és ipari r.-t.
Unio malom
"Unio" színház üzem és színházépítő részvénytársaság
Unió textilművek r.-t.
Unio viszontbiztosító bank
"Union" gőzmalom részvénytársaság
Unionbank
Unitas automobil ipar és keresk. r.-t
Urikány-Zsilvölgyi magyar kőszénbánya r.-t.
Váci hengermalom
Vágvölgyi vasút
Variete részvény-szinház
Vármegyei mezőgazd. és iparfejlesztő r.-t. Szolnok
Vas-Zalai népbank
Vas-Zalamegyei takarékpénztár
Vasárugyár részvénytársaság Sopron-Grác
Vasvármegyei elektromos művek r.-t.
Victoria butor- és faárúgyár
Villányi pezsgőgyár és borpince r.-t.
"Vulkán" gépgyár r.-t.
Walla József cementárúgyár részvénytársaság
Walser-féle első magyar gép- és tűzoltó szergyár
Wiener Bank-Verein
Wodiáner F. és fiai r.-t.
Wörner J. és Társa gépgyár r.-t.
Zabolai faipar r.-t
Zagyvapálfalvai üveggyár r.-t.
Zarzeczki-féle gyufagyár
Zentai és roskányi egyesült iparvállalatok r.-t.
Zsibó-Nagybányai h. é. v.

 

Életrajzok


Cím
Buday-Goldberger Leó Dr. de Buda
Chorin Ferenc Dr. Idősebb
Fáy András de Fáj
Haggenmacher Henrik
Jellinek Mór
Kochmeister Frigyes, báró
Sablon ember