Zentai és roskányi egyesült iparvállalatok r.-t. 1920. évi kibocsátás

Zentai és roskányi egyesült iparvállalatok r.-t. 1920. évi kibocsátás

Kibocsátás dátuma nincs beállítva

Kivezetés dátuma nincs beállítva

Árak első dátuma:

Árak utolsó dátuma:

Grafikon: