Hungária egyesült gőzmalmok r.-t

Hungária egyesült gőzmalmok r.-t

Kibocsátás dátuma nincs beállítva

Kivezetés dátuma nincs beállítva

Árak első dátuma: 1911-12-31

Árak utolsó dátuma: 1947-12-31

Grafikon: