Tőzsdepalota fotók

Tőzsdepalota fotók

A budapesti árú- és értéktőzsde a Szabadság tér felől. Főhomlokzat. A kép 1908-ban készült.

FSZEK Budapest gyűjtemény

Tõzsde földszinti alaprajza. A fotó 1907-ben készült.

FSZEK Budapest Gyűjtemény

A tőzsde nagyterme az egyes bankok felirataival. A fotó 1908-ban készült.

FSZEK Budapest Gyűjtemény

Az árutőzsde terme. A fotó 1908-ban készült.

FSZEK Budapest Gyűjtemény

Az értéktőzsde terme. A fotó 1908-ban készült.

FSZEK Budapest Gyűjtemény

Ruhatár. A fotó 1908-ban készült.

FSZEK Budapest Gyűjtemény

A főlépcső (1908).

FSZEK Budapest Gyűjtemény

A kupolacsarnok (1908).

FSZEK Budapest Gyűjtemény

A tőzsdebírósági felek váróterme. A fotó 1908-ban készült.

FSZEK Budapest Gyűjtemény

"Mindegyikünk komoly, kitartó akarata szükséges, mely arra legyen irányozva, hogy a fiatal intézményt gyakorta, kezdetben talán szokásaink, kényelmi vágyaink és érdekeink némi feláldozásával is, keressük fel, használjuk és élénkítsük."

Báró Kochmeister Frigyes (1816-1907)

A BÁÉT elnöke (1864-1900)

"A cselekvési szabadság tekintetében nem kíván intézményünk többet, mint azt, hogy azt tehesse, a mi az egész ország javára válik és távol van tőle minden olyan egyoldalú törekvés, mint távol volt eddig is, hogy saját érdekeit a közjó rovására igyekezzék ápolni. "

Báró Kornfeld Zsigmond (1852-1909)

A BÁÉT elnöke (1900-1909)

"Szegény édesanyánk, ez a szétdarabolt Magyarország beteg, súlyosan beteg és tegyünk félre minden egyéb, valódi vagy látszólagos érdeket és tartsuk szem előtt azt az egyetlen, szempontot: mi kell, mi jó a mi szegény, beteg édesanyánknak: Magyarországnak."

Fleissig Sándor (1869-1939)

A BÁÉT elnöke (1931-1939)